0
Your Cart
0
Your Cart

Bezpečnostní upozornění

Definice pojmů:
Produkty jsou: A) Jawdefinery, (silikonové produkty) a B) Funkční Žvýkačky, obě sloužící ke cvičení žvýkacích svalů a C) Pásky na Ústa, sloužící k zabránění nočnímu dýchání ústy.

Jawdefinery a Funkční Žvýkačky

1. Cvičení s produkty může představovat zdravotní riziko, zejména u lidí s kontraindikacemi nebo u lidí s predispozicí na vznik problému s čelistí nebo žvýkacími svaly.
2. Necvičte více než 20 minut denně s Jawdefinery a více než 60min denně s Funkčními Žvýkačkami
3. Nedoporučujeme používat produkty u dětí pod 16 let.
4. Z povahy produktu vyplývá riziko náhodného spolknutí nebo vdechnutí produktu nebo jeho částí.
5. Přestaňte používat produkty pokud cítíte bolest nebo diskomfort během nebo v období po tréninku. Pokud bolest nebo diskomfort během nebo v období po tréninku neustoupí, dejte si delší pauzu bez cvičení a to alespoň několik dní až týdnů.
6. Používání produktů může u malé části lidí způsobit nebo zhoršit bolesti hlavy a čelisti.
7. Z použití Jawdefinerů vychází možnost jejich poškození žvýkáním. Pokud se Vám Jawdefinery začnou drolit nebo jinak poškozovat, daný kus zahoďte a použijte nový.
8. Před prvním použitím a potom vždy když máš nejasnosti si pozorně přečti celý Manuál, přibalený s produkty, a tyto Bezpečnostní podmínky.
9. Používání produktů je na vlastní zodpovědnost.
10. Prodávající neodpovídá za nesprávné použití produktů. A to zejména pokud se použití odchylovalo od doporučeného použití, bylo-li použití v rozporu s ostatními body těchto podmínek, v rozporu s přiloženým Manuálem nebo bylo zboží zjevně používáno nedbalostí nebo zdraví škodlivým způsobem.
11. Produkty nejsou zdravotnická pomůcka

Pásky na Ústa

1. Nepoužívejte Pásky na Ústa pokud máte velmi nízký krevní tlak. Nepoužívejte, pokud máte vážné problémy se srdcem nebo dýcháním, nebo máte-li nachlazení, infekci dutin nebo ucha. Nepoužívejte po požití alkoholu nebo sedativ.
2. Nepoužívejte Pásky na Ústa pokud cítíte diskomfort nebo máte po nalepení problém dýchat samostatně nosem.

Toto znění Podmínek je platné od 28.6.2024

Shopping cart
Your cart is empty
Let's start shopping!
Start shopping