0
Your Cart
0
Your Cart

Bezpečnostní podmínky

Definice pojmů:

Prodávající je firma:

nebo jiná právnická osoba, na kterou je právě prodej zboží na eshopu realizován. Aktuální subjekt je vždy uveden v podstránce: Kontakty (www.jawdefiner.cz/kontakt)

Kupující je: fyzická osoba, která nakupuje výrobky na internetovém obchodě: www.jawdefiner.cz, dále jen „kupující“.

Produkty jsou: A) Jawdefinery, (silikonové produkty) a B) Funkční Žvýkačky, obě sloužící ke cvičení žvýkacích svalů.

Upozornění

1. Cvičení s produkty může představovat zdravotní riziko, zejména u lidí s kontraindikacemi nebo u lidí s predispozicí ke vzniku problému s čelistí nebo žvýkacími svaly.
2. Jawdefinery nepoužívejte na očních zubech, jelikož může dojít k poškození produktu
3. Nikdy necvičte více než 20 minut denně
4. Z povahy produktu vyplývá riziko náhodného spolknutí nebo vdechnutí produktu nebo jeho částí.
5. Přestaňte používat produkty pokud cítíte bolest nebo diskomfort během tréninku. Toto doporučení je třeba dodržovat po celou dobu cvičení. Ve smyslu tohoto doporučení je tedy možnost úplného přestání používání produktů pokud bolest nebo diskomfort během tréninků přetrvávají.
5.1 Z povahy produktu vychází možnost rozžvýkání, zlomení, roztržení nebo jiného poškození produktu během jeho používání – žvýkání, což může mít za následek rozdrobení produktu na menší části, které mohou být omylem spolknuty nebo vdechnuty.
5.2 Drolení, zlomení nebo jiné poškození produktů bývá často způsobeno uživatelskou chybou v používání produktů. Tato chyba spočívá v tom, že se používá příliš tvrdá tvrdost produktů, která místo toho, aby se pod tlakem zubů stlačovala, se do ní zuby zarývají a poškozují povrch produktů. Doporučujeme tedy používat tvrdost, která se při žvýkání pod tlakem kousání vždy dostatečně stlačuje, jinak může dojít k drolení a rozkousnutí produktů.
5.3 Necvičte s produkty při ležení nebo těsně před spaním nebo když cítíte únavu. Mohlo by dojít k náhodnému spolknutí nebo vdechnutí produktu. Vždy tedy cvičte jen naprosto bdělý a vsedě nebo ve stoje.
5.4 Produkty nejsou zdravotnická pomůcka

Používání produktů

6. Nedoporučujeme používat produkty u dětí pod 18 let.
7. Před prvním použitím produktů se doporučujeme poradit se svým lékařem, který zváží vaše individuální zvláštnosti.
8. Používání a tedy cvičení, s produkty se doporučuje jen kupujícímu. Pokud by chtěla jiná osoba začít se cvičením, kupující jí by měl poskytnout přiložený Manuál a tyto podmínky.
9. Používání produktů je na vlastní zodpovědnost.
10. Prodávající se vzdává odpovědnosti za náhradu škody nebo újmu způsobenou na zdraví, která vznikla, a to zejména nesprávným, nadměrným, dlouhodobým cvičením.
11. Před prvním použitím a potom vždy když máš nejasnosti si pozorně přečti celý Manuál, přibalený s produkty, a tyto Bezpečnostní podmínky.
12. Prodávající neodpovídá za nesprávné použití produktů. A to zejména pokud se použití odchylovalo od doporučeného použití, bylo-li použití v rozporu s ostatními body těchto podmínek, v rozporu s přiloženým Manuálem nebo bylo zboží zjevně používáno nedbalostí nebo úmyslně zdraví škodlivým způsobem.

Souhlas s těmito podmínkami

13. Kupující uděluje souhlas s těmito podmínkami označením a zakliknutím čtverečku v rámci pokladny, při kterém je text: „Souhlasím s obchodními podmínkami Obchodní podmínky s Bezpečnostními podmínkami [https://www.jawdefiner.cz/bezpecnostne-podminky] a se „Zásadami ochrany osobních údajů“ [https://www.jawdefiner.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/] “
14. Souhlas s těmito podmínkami je podmínka úspěšného a platného uskutečnění objednávky. Došlo-li ke úspěšné a platné koupi zboží, (viz Obchodní Podmínky), znamená to, že došlo i k odsouhlasení těchto podmínek. (pozn.: zboží na internetovém obchodě www.jawdefiner.cz nelze zakoupit bez souhlasu s těmito podmínkami.)

Tyto Podmínky jsou platné od 1.7.2023

Shopping cart
Your cart is empty
Let's start shopping!
Start shopping