0
Your Cart
0
Your Cart

test

To hide the title on the main page, you can add custom CSS to your theme or directly into the Gutenberg editor using a Custom HTML block with embedded CSS.

Method 1: Adding Custom CSS via Theme Customizer

  1. Go to Theme Customizer:
    • Navigate to your WordPress dashboard.
    • Go to Appearance > Customize.
  2. Add Custom CSS:
    • In the Customizer, look for the Additional CSS section.
    • Add the following CSS to hide the title on the main page:

<!– Description Text with Inline CSS –> <p class=”custom-description” style=”color: grey; font-size: 16px; margin-top: 10px; text-align: center; display: block; margin: 0 auto; width: 100%;”> *Ilustrační fotky výsledků. Vždy je třeba brát v úvahu faktory jako věk, genetika a dobu cvičení. Pro co nejlepší a nejrychlejší výsledky doporučujeme udržovat nižší množství podkožního tuku. </p> <!– Inline CSS for Mobile Devices –> <style> @media (max-width: 767px) { .custom-description { font-size: 12px !important; /* Adjust the font size for mobile */ } } </style>

Shopping cart
Your cart is empty
Let's start shopping!
Start shopping