0
Your Cart
0
Your Cart

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady práce s Vašimi údaji

‎‎‎Jsme firma:

jawdefiner s. r. o.
IČ: 21411107
DIČ: CZ21411107
Kurzova 2222/16, Praha 5

‎Provozujeme e-shop na webových stránkách www.jawdefiner.cz

‎Při prodeji zboží a provozování našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR “).

I. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud nás kontaktujete v souvislosti s našimi produkty a službami, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte a to hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, mail, telefonní číslo, adresa,

Z jakého důvodu?

Na základě zaslaných osobních údajů Vás následně budeme kontaktovat v souvislosti s naší nabídkou zboží.

Na základě jakého právního základu?

Jedná se o zpracování podle ćl. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Pokud byste nám tyto osobní údaje neposkytli, nebudeme moci s Vámi komunikovat za účelem uzavření smlouvy o dodání našeho zboží nebo poskytnutí našich služeb.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle rok od naší poslední komunikace.

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s osobními údaji, které od Vás potřebujeme k zajištění uzavření smlouvy o poskytnutí našeho zboží nebo služeb. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, mail, telefonní číslo, adresa,

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom mohli splnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy – dodání zboží. Využitím kontaktních údajů budeme s Vámi také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou z obecně závazných právních předpisů (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací aj.).

Na základě jakého právního základu zpracováváme osobní údaje?

Jedná se o zpracování podle ćl. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a či. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Pokud byste nám tyto osobní údaje neposkytli, nebudeme moci s Vámi uzavřít smlouvu o dodání našeho zboží nebo poskytnutí našich služeb.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Během dodání zboží nebo poskytování služeb a poté 10 let od posledního poskytnutí takových služeb nebo dodání zboží.

Newsletter (komerční komunikace)

Pokud jste si u nás zakoupili zboží nebo služby a zároveň jste výslovně neodmítli zasílání marketingových sdělení, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro zasílání našich marketingových sdělení.

Na základě jakého právního základu?

Jedná se o zpracování podle ćl. 1 písm. f) GDPR – naše oprávněné zájmy, kterými jsou marketingová komunikace cílená na naše zákazníky.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

1 rok od Vašeho posledního nákupu. V případě, že nechcete nadále dostávat naše marketingová sdělení, můžete se kdykoli odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu: info@jawdefiner.cz

II. Kdo se k údajům dostane?

Vaše osobní údaje zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které mají přístup k Vašim osobním údajům z důvodu toho, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

společnosti podílející se na expedici zboží (Packeta)

společnosti podílející se na expedici plateb (GoPay, Stripe, Packeta)

poskytovatel e-mailingové služby (Roundcube)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dále měli vědět

V naší společnosti nemáme zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@jawdefiner.sk nebo zavolejte na tel. čj. +421 944 225 896

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úkoly, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokáží také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobeny Vaší osobě a Vašim zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

Nezbytné cookies: jsou potřebné k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies nelze zakázat.

Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Reklamní cookies: používají se pro sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou také používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Jednotlivé stránky portfolia našeho eshopu používají cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Na naší webové stránce používáme následující typy souborů cookie:

Nezbytné soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou potřebné pro provoz našich webových stránek. Sem patří například cookie, které vám umožňují přihlásit se do bezpečných sekcí naší webové stránky.

Výkonové soubory cookie: Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat, jakým způsobem pracujete s našimi stránkami. To můžeme použít ke zlepšení a zjednodušení použitelnosti našich webových stránek. Údaje, které tyto soubory cookie sbírají, jsou agregovány a anonymní.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tvz. cookie liště. Soubory cookies můžete také následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit používání pouze některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s údaji nezacházíme správně, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je v naší jurisdikci Česká obchodní inspekce COI, https://www.coi.cz/  nebo se obrátit na soud.

Pro úplnost informací, které jsou důležité pro koupi zboží na internetovém obchodě provozovaném na adrese: www.jawdefiner.cz si přečtěte také: Bezpečnostní podmínky , Obchodní Podmínky a Reklamační řád

Tyto zásady jsou účinné od 20.7.2022

Shopping cart
Your cart is empty
Let's start shopping!
Start shopping